Caritas bere krumpir, snimio Marko Čuljat, Ličke novine Gospić.AVI

Biskupijski Caritas Gospić završio je još jednu uspješnu akciju. Bila je to, ljudi moji, na veliko iznenjađenje, proizvodnja ličkog krumpiora. Njihovom pozivu, jošte prolitos puno se odazvalo kako ljudi tako i preduzeća. Osigurano je sime, umit, trakturi, kumbajni, tkućina protiv zlatice i sve što triba za dobara krumpir. Iakoj' bila suša, uz pomoć Boga, krunnpir je dobro rodija na njivama Zekanovim. To su vam oni Zalovićiu iz Vukšića koju već godinama proizvode ponajbolji krumpir na svitu, pa su ga dali i za Caritas. Bome će ličkog krumpira bit na stolovima siromašnih. Ljudi zamisoite samo kada ga pripreme u nekim javnim kujinjama, ka na priliku, u Zadru, Benkovcu, Rijeci ili Zagrebu i kuvarim im za koji dana reče daj' to lički krumpir. Ajme da mi je to vidit. A njega prid nikolke godine u ednom trgovačkom lancu nisu tili prodavat, jer da nije dobar.


Channel: Marko Čuljat