NCS] 게임하면서 듣는 매드무비 브금 X 신나는 음악 1시간 #2 No Copyright Sound 노래

*https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds/about
*https://play.spotify.com/user/nocopyrightsounds/playlist/7sZbq8QGyMnhKPcLJvCUFD?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
*https://soundcloud.com/NoCopyrightSounds

00:00 : Wontolla, Kasger & Limitless - Miles Away
[https://www.youtube.com/watch?v=aCyQu00rZrM]

03:44 : Cartoon - On & On (feat. Daniel Levi)
[https://www.youtube.com/watch?v=K4DyBUG242c]

07:12 : Cartoon - Why We Lose (feat. Coleman Trapp)
[https://www.youtube.com/watch?v=zyXmsVwZqX4]

10:45 : Desmeon - Hellcat
[https://www.youtube.com/watch?v=JSY6vBPunpY]

14:31 : Different Heaven - Nekozilla
[https://www.youtube.com/watch?v=6FNHe3kf8_s]

17:17 : Disfigure - Blank
[https://www.youtube.com/watch?v=p7ZsBPK656s]

20:46 : Distrion & Electro-Light - Rubik
[https://www.youtube.com/watch?v=A2AydJcUKR8]

24:07 : Electro-Light - Symbolism
[https://www.youtube.com/watch?v=__CRWE-L45k]

28:58 : Itro & Tobu - Cloud 9
[https://www.youtube.com/watch?v=VtKbiyyVZks]

33:33 : Janji - Heroes Tonight (feat. Johnning)
[https://www.youtube.com/watch?v=3nQNiWdeH2Q]

37:01 : Laszlo - Fall To Light
[https://www.youtube.com/watch?v=Lq2UrnDsI_s]

40:03 : Lensko - Cetus
[https://www.youtube.com/watch?v=i3vrV-WNmsc]

44:44 : Lensko - Let's Go!
[https://www.youtube.com/watch?v=mSLuJYtl89Y]

48:11 : Spektrem - Shine
[https://www.youtube.com/watch?v=n4tK7LYFxI0]

52:30 : Syn Cole - Feel Good
[https://www.youtube.com/watch?v=q1ULJ92aldE]

55:32 : Tobu - Hope
[https://www.youtube.com/watch?v=EP625xQIGzs]

†클릭 한 번으로 구독하는 링크!
[http://goo.gl/Gqqdds]

†세인트 방송을 생방송으로 보기!
[유튜브]
[rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2]
혹은
[유튜브 채널 홈화면에서 생방송 중인 영상 클릭]


매주 주말 랜덤에 방송이 시작됩니다!!


COPYRIGHT@NCS ALL RIGHTS RESERVED.


Channel: ᄒᄋ ᄒᄋ
Tags: 매드무비 브금, 게임 브금, 신나는 브금, 신나는 노래, 브금 모음, 매드무비 브금 모음, 신나는 게임 브금 모음,