Loading...

소름반전!? 삼성 AKG 노캔 이어폰 2019 (USB-C) feat. 황금귀 이숲

최근 요청이 많았던 핫템! 삼성 AKG 사운드의 USB-C 노캔 이어폰이 7만원? 리뷰 중 커다란 반전이 있었으니 그것은...

#삼성 #노캔 #AKG

카메라:
Osmo Action: https://amzn.to/2MeKBNJ
Canon RP: https://amzn.to/2u32Ycn
Sony A7R2 https://amzn.to/2Ho2TpP
Sony SEL2470GM https://amzn.to/2NTPZD2
Sony AX700 https://amzn.to/2Eo7SDO
Canon G7X II: https://amzn.to/2K3JStH
Leica Q: https://amzn.to/2vPgtAr
Removu K1: https://amzn.to/2IYblvR
Panasonic GH5s: https://amzn.to/2JIdv6z
GoPro Hero 7 Black: https://qoo.tn/AfIvNQ/Q111301139
Osmo Pocket: https://qoo.tn/AmIvNQ/Q111301139

마이크:
Sony ICD-TX650 https://qoo.tn/AvjvGQ/Q111301139
Zoom H2n https://qoo.tn/AyjvGQ/Q111301139
Zoom H1: https://qoo.tn/A0kvGQ/Q111301139
Blue Yeti: https://qoo.tn/A4kvGQ/Q111301139

네이버카페: http://cafe.naver.com/producerdk
제휴문의: dk.music@me.com


Channel: Producer dk
Tags: producer, dk, 프로듀서, 디케이, 가리나, 노라조, 딜라이트, 음향기기, 작곡가, 작사가, 덕후, 게임, 게이머, 닌텐도, 스위치, 삼성, samsung, 노캔, 이어폰, 헤드폰, anc, akg, 사운드, 2019, usb-c, 보스, bose, qc20, 노이즈캔슬링, lg, 삼성폰, LG폰, dac, 단자, 3.5mm, 음악감상, 반전, 대박, 소름, 팀킬, 페이즈, phase, 위상, 그래프, 음향, 이숲, 영디비, 소니, 1000xm3, 모멘텀3, 젠하이저, 타오트로닉스, 황금귀, 골든이어스,