NCS] 게임하면서 듣는 매드무비 브금 X 신나는 음악 모음 1시간 #3 No Copyright Sound 노래

†클릭 한 번으로 구독하는 링크!
[http://goo.gl/Gqqdds]

†세인트 방송을 생방송으로 보기!
[유튜브]
[rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2]
혹은
[유튜브 채널 홈화면에서 생방송 중인 영상 클릭]


매주 주말 랜덤에 방송이 시작됩니다!!

*https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds/about
*https://play.spotify.com/user/nocopyrightsounds/playlist/7sZbq8QGyMnhKPcLJvCUFD?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
*https://soundcloud.com/NoCopyrightSounds

00:00 : Alex Skrindo - Jumbo
[https://www.youtube.com/watch?v=v4Za061pQac]

03:10 : Codeko - Crest
[https://www.youtube.com/watch?v=q1jqaK49SgU]

07:56 : Disfigure - Blank
[https://www.youtube.com/watch?v=p7ZsBPK656s]

11:24 : Distrion & Alex Skrindo - Entropy
[https://www.youtube.com/watch?v=iaKgF1Vf5bQ]

14:40 : Diviners feat. Contacreast - Tropic Love
[https://www.youtube.com/watch?v=u6RJv7f__Mg]

19:21 : Elektronomia - Energy
[https://www.youtube.com/watch?v=fzNMd3Tu1Zw]

22:39 : Elektronomia - Sky High
[https://www.youtube.com/watch?v=TW9d8vYrVFQ]

26:38 : Itro - Panda
[https://www.youtube.com/watch?v=FkKjZz2vpy4]

30:24 : Jim Yosef - Arrow
[https://www.youtube.com/watch?v=5LI5QZVUU98]

34:08 : Krys Talk & Cole Sipe - Way Back Home
[https://www.youtube.com/watch?v=qrmc7KVIoKQ]

37:54 : RedMoon & Meron Ryan - Heavyweight
[https://www.youtube.com/watch?v=otD-XbAhMbU]

41:10 : RetroVision - Puzzle
[https://www.youtube.com/watch?v=TN_8D-79BZg]

44:00 : Tobu - Sound of Goodbye
[https://www.youtube.com/watch?v=Q5GgD_HvJMs]

47:07 : Tobu & Marcus Mouya - Running Away
[https://www.youtube.com/watch?v=nQT_2XS45Uk]

50:14 : Tobu & Syndec - Dusk
[https://www.youtube.com/watch?v=lD4ZIzosp_c]

COPYRIGHT@NCS ALL RIGHTS RESERVED.


Channel: ᄒᄋ ᄒᄋ
Tags: 마인크래프트, 던파, 롤,